Archives for the month of: juni, 2014

Gutta har lyst på skateboard… huff! Fant denne på nett – jaggu ikke sikker på at jeg vil ha gutta til å ragge rundt på «ei fjøl med hjul»

Disse har jeg kjøpt – til meg selv! Converse All Star!

All Star Canvas Ox Converse Sneakers Lave sneakers Sko

Nette og passer til det meste… gutta bare gapte nå da de kom I posten. Hadde kanskje ikke trodd  at «mor» var så moderne 😉 I deres øyne er jeg jo «oldies».

Jeg har bestemt meg for at en gang i måneden er MIN dag! Ellers star jeg på pinne for gutter, mann og hus. Det er på tide at jeg prioriterer meg selv litt. Det er viktig – for det er da jeg har overskudd og blir glad. En glad mor og kone tjener alle på.

Så – hva skal jeg gjøre den dagen? Alt etter behov, men jeg har bestemt meg for at jeg skal gå til en couch. Ikke for at jeg har problemer, men for å være I forkant OM problemene skulle komme. For det vil de…. lære meg teknikker for problemløsning. Det er dyrt, men en gang pr måned er greit. Du kan lese litt mer her hva jeg gir meg ut på :)

Regner med det kan komme til å være en utfordring, men… hva er livet uten utfordringer?

Kanskje en ide for flere der ute?

Ha en fin dag.

 

På skolen hvor gutta går jobber de nå med å bedre ting for alle dyslektikerne og de som er «lesesvake», som går på skolen. Er ikke bare mine barn som sliter. De skal gjennom dysleksiforbundet legge opp til det som kalles en «dysleksivennlig skole». Det blir utrolig spennende!

Jeg tror ikke gutta plutselig skal bli kvitt de vanskene de har, men vanskene kan kanskje skli over i «ha noen problemer med bokstaver». Er lov håpe er det ikke? Akkurat nå er jeg nå egentlig mest spent på NÅR dette skal starte opp. Er en del rabalder for tiden angående skolen og lærernes arbeidstid. I verste fall er det streik når skolen begynner til høsten.

En «dyslektiskvennlig skole» vil si at en har et spesielt opplegg for disse eleven. Har sakset dette fra nettsiden til Dysleksiforbundet. Litt om grunntanker I skolen og hvem et slikt tilbud kan være bra for.

Skolen har et inkluderende og aksepterende miljø, har et registreringssystem som viser leseferdigheten hos alle elevene, kartlegger   alle elevenes leseferdighet en gang for året, følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det, har varierte metodiske       kurstilbud og teknologi som settes inn i forhold til de vanskene elevene strir med, og skolens lærere har kompetanse i spesialundervisning   for elever med dysleksi.

Skolen har et inkluderende og aksepterende miljø

Dette betyr at skolen har skapt en kultur for elevene som gjør at avvik fra det normale i atferdsmønster i vid forstand, kan   tåles uten at gruppenormerende krefter blir sluppet løs. Samtidig er det i dette skoleklimaet nulltoleranse for mobbing verken  fra elevene eller de voksnes side. Et av antimobbeprogrammene (steg for steg, Olweus, eller Roland ol.) er valgt og implementert                           i skolens arbeid med elevene. Programmet er kjent og godtatt i største delen av foreldregruppa og det er praktisk utført av  lærerne i hverdagen på skolen. Konfliktråd eller tilsvarende organisering for løsning av små og store uenigheter på skolen  er opprettet og praktisert.

Det hersker stor grad av åpenhet og bevissthet hos lærerne om skolens mål og undervisning for å nå disse målene. Demokratiske  prinsipper for ledelse av skolens virksomhet omfatter alle parter i skolesamfunnet, elevene, lærerne, foreldrene, andre ansatte  ved skolen og skolens leder.

Skolen har et registreringssystem som viser leseferdigheten hos alle elevene.

Det finnes flere kartleggingsystemer for måling av leseferdighet hos GRS-elever. Vi nevner her IL-basis, Sjøstrandmodellen og Kartlegging av leseferdighet. Disse systemene har det til felles at de måler leseferdighet hos elevene på et tidspunkt og fastlegger dermed nivået til den enkelte. Etter en viss tid for eksempel 6 måneder så måles elevene igjen og en kan avlese  elevenes utvikling. Ut fra slik systematisk innhenting av data om elevene, kan skolen vektlegge leseopplæring for de elevene som har behov for det.

Skolen kartlegger alle elevenes leseferdighet en gang i året

For at skolens undervisning i leseopplæring skal samsvare med dataene fra kartleggingen, må skolen ha lagt rutiner for prøving  av elevene. Da er et minimumskrav at registrering av leseferdighet blir gjennomført en gang i året. Det forutsettes at opplysningene  som innhentes arkiveres i et system på skolen slik at det til enhver tid er mulig for rektor, eleven, lærere og foreldre å kunne finne ut status for leseferdigheten for en bestemt elev.

Skolen følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det. (De som faller under en grense, 5 – 10 %)

Det kartleggingsverktøyet som skolen har valgt vil vise om noen av elevene ligger så mye etter det som er vanlig for klassetrinnet at de bør få en spesiell oppfølging i lesing.

Eksempelvis vil elever som har en lesehastighet på 50 ord i minuttet i 6. klasse, være en gruppe som trenger ekstra trening  for å øke lesehastigheten. For disse elevene er det avgjørende at skolen kjenner godt til hva som kan motivere dem for ekstra                           lesetrening utenom skoletiden.

Skolen har varierte metodiske kurstilbud og teknologi som settes inn i forhold til de vanskene elevene strir med.

Elever med lese-skrivevansker har behov for at skolen kan ta i bruk ulike opplæringsmetoder i lesing. Vi har erfaring for                         at svært mange av disse elevene bare har fått leseopplæring etter lydmetoden, mens helordsmetoden eller helhetslesemetoden             ikke er forsøkt i opplæringen . En metodikk som har lagt vekt på den kinestetiske og den taktile sans i innlæringen av lyd/bokstavforbindelsen  er heller sjelden å spore når en intervjuer disse elvene som ungdom og voksne. Vi ønsker at skolen vil gjøre seg kjent med VAKT- metodikken eller lignende flermetodisk tilnærming til leseopplæringen.

Kurstilbud skolen bør kunne tilby:

  • Lyd/bokstav – bokstav/lyd
  • Tolydslesing – stavelseslesning (Anna Mikkelsen eller Maia Witting)
  • Morfemlesing – rettskrivning
  • Lesemotivasjonskurs – fritidslesing for å øke lesehastigheten
  • Datamaskin med tilhørende hjelpemidler

Skolens lærere har kompetanse i:

  • Spesialundervisning for elever med dysleksi.
  • Kartleggingskompetanse
  • Multimetodisk kompetanse t.d. VAKT
  • Vurderingskompetanse

 

Dette er ikke nytt for noen av oss, men nå tar skolen et alvorlig og godt grep. Lærere skal kurses, og videreutdannes. Skolen til gutta har heldigvis noen lærere som kan ta dette med en gang. De andre kurses ved behov. Blir utrolig spennende å få mer informasjon om hvordan dette vil fungere i praksis. I tillegg kommer representanter fra Dysleksiforbundet for å fortelle oss foreldre mer om dette. Blir morro og interressant!

Juni er sommermåned og ferien for barna begynner. Jeg vet ikke hvor den først uka av måneden ble av. Syns det var sist i mai i går. Det har vært forberedelser til prøver på skolen for gutta, og da trenger de hjelp. Så tiden har gått til å lese for dem, eller hjelpe dem forstå ord. Jaggu ikke greit for dyslektikere å henge med i dagens teoretiske skole.

Ellers…nei vet du – jeg er bare sliten og stressa for tiden. Det verste er at jeg har en mistanke om at dette ikke bare gjelder meg. Juni kan være travel for folk med barn i skolealder. Litt i denne stilen føler jeg det går for tiden.

Vell- kan antakelig være travel for mange…. Du får anse dette som et hjertesukk over tiden som flyr, og som aldri kommer tilbake. la oss bare håpe at sommeren kan bli fin :)

Ha en fin kveld!